İKİ TERS BİR DÜZ!

Örüntülerle dolu hayatta, biz de kendi örüntümüzü oluşturduk.

Meğer ne renkli ne eğlenceliymiş matematik!