DNA modeli

Hayat şifremiz, DNA nın nasıl bir yapıda olduğunu kavrayabilmek ve nasıl işlev gördüğünü anlamak için, 8. sınıf
öğrencilerimizle DNA modeli yaptık.
Bu modelleme ile DNA yapısı görevini kavradık.