Öğrencilerimizden, Kitabımız Yüce Kuran’ı Kerimimizden namaz sureleri ile ilgili verdiğimiz anahtar kavramlarla materyal oluşturmalarını istedik. Öğrencilerimizin hazırladıkları birbirinden kıymetli çalışmalardan oluşan sergimiz tatlı bir hatıra olarak zihinlerde yer etti.