fbpx

LGS Hazırlık Çalışmalarımız

 

DOST KOLEJİ’NDE LGS HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

 

Kamp Çalışmaları

 • LGS Hazırlıklarımız 7.Sınıf öğrencilerimizle birlikte Nisan ayı ortasında  başlar.
 • LGS Kamp Dönemi 8.Sınıfa geçen öğrencilerimiz için Ağustos ayında başlatılır.
 • Öğretmenlerimiz LGS sınavı öncesi 1 Nisan itibariyle LGS konularını bitirirler.
 • LGS Kamp Dönemi: Ağustos ayında, 2. LGS Kamp Dönemi: Sömestr Döneminde, 3. Kamp Dönemi: Nisan ayında başlayıp sınava kadar devam eder.
 • Kamp döneminde konu tekrar çalışmaları, deneme sınavları, bireysel ve grup etüt çalışmaları yapılır.

 

Kullanılan Yayınlar

 • Sınava hazırlıkta Milli Eğitim Bakanlığı’nca 2018 – 2019 dönemi için yayınlanan, daha çok yorum ve analiz becerilerine dayalı YENİ soru yapıları esas alınır.
 • Derslerde MEB kitapları temel alınır.
 • Etüt ve kamp çalışmalarında ise her bir dersten en az beş kaynak kitap ve yaprak testler çözdürülür.

 

Ölçme Değerlendirme ve Etüt Çalışmaları

 • Eylül ayında sınıf belirlemeye yönelik, Seviye Belirleme Sınavı (SBS) uygulanır.
 • Ağustos ayında 2, Eylül- Ocak döneminde 10 ve Mayıs sonuna kadar, toplamda farklı yayınlardan seçilen 35 adet deneme sınavı uygulanır.
 • Klasik yazılı sınavlar, konu tarama testleri ve düzenli deneme sınavları ile yapılan ölçme-değerlendirme sonuçları branş öğretmenleri ve sınıf danışman öğretmenleri tarafından değerlendirilir.
 • Öğrenciler, veliler ve öğretmenlerimiz deneme sınav sonuçlarını ve konu eksikliklerini k12.net takip sisteminden anlık olarak takip ederler.
 • Deneme sonuçları öğretmenler tarafından kontrol edilip eksiği olan öğrencilere her hafta etüt planlaması yapılır.
 • Sınıf öğrencileri için eğitim Cumartesi günü de ilave 6 ders şeklinde devam eder. LGS’de sınavı bulunan derslerle ilgili olarak Cumartesi günü fazladan 2’şer saat ders yapılır.

 

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Çalışmaları

 • Çocuklarımızın başarılı ve huzurlu bir sınav geçirebilmelerine yardımcı olmak için rehberlik ve psikolojik danışma servisimiz öğrencilerimize ve velilerimize destek vermektedir.
 • Anne-babalar, sınavlara hazırlık sürecindeki çocuklarına nasıl destek olabilecekleri konusunda bilinçlendirilmektedir.
 • Sınıflarda LGS sistemi hakkındaki gelişim ve değişimler, doğru ve sistemli bir şekilde öğrencilere aktarılır.
 • Öğrencilerin kendilerine özgü, etkili ders çalışma stratejilerinde farkındalık kazanmaları onların akademik başarıları için önemlidir. Bu sebeple, her bir öğrenciye bireysel ders çalışma programı hazırlanır.
 • Yapılan bireysel ders çalışma programları her hafta düzenli olarak takip edilir, yeni düzenlemeler yapılır. Sistemli bir şekilde soru takibi yapılır.
 • Öğrencilerin gelecek ile ilgili planları, hedefleri, deneme sınavlarında yaptıkları doğru ve yanlışlar, sınav stratejileri de bireysel olarak görüşülür.
 • LGS Tanıtım, Verimli Ders Çalışma, Motivasyon, Test Çözme Teknikleri, Ergenlik Dönemi Özellikleri, Sınava Doğru, Sınav Kaygısı ve Meslek Seçimi konularında öğrenci seminerleri düzenlenir.
 • Motivasyon Çalışmaları: Mezun Öğrencilerle Kahvaltı, Panel, Meslek Tanıtım Günleri, Lise ve Üniversite Gezileri, sınav sonrası bowling, yemek vs. motivasyon amaçlı düzenlenir.

Akademik Danışmanlık Çalışmaları

 • sınıf öğrencilerimiz için, her sınıfa bir danışman öğretmen atanır.
 • Danışman öğretmeni, öğrencilerinin haftalık soru takibini yapar.
 • Yine haftalık olarak veli görüşmesi yapar.
 • Her sınıfın danışman öğretmeni, öğrencilerin LGS Denemelerini Değerlendirme amaçlı bireysel görüşmeler
 • Bireysel olarak deneme sınavları değerlendirilir, doğru ve yanlışları konuşulur.
 • Danışman öğretmen, öğrencisini konu eksikleri için etüte, motivasyon ve duygusal konularda destek alması için rehberlik servisine yönlendirir.

Dost Koleji