fbpx

Dost Koleji’nde Algı Kanalları Aktivasyon Sistemi (AKA-SİS)

Her Çocuk Farklı Yöntemle Daha İyi Öğrenir.

 

Doğumumuzdan itibaren biz insanlar, dünyayı hem görsel hem işitsel hem de dokunsal algı kanallarımızla tanımaya başlarız. Bu tanıma ve algılama süreci, ömür boyu devam eder. Bundan dolayı, her yaşımızdayken de, bilgi edinirken, öğrenirken yine bu 3 algı kanalını aktif olarak kullanırız.

 

Araştırmalar, özellikle hayatımızın ilk yıllarında bu 3 algı kanalımızın uyarılma düzeyine göre, her birimizde baskın birer öğrenme stili oluştuğunu keşfettiler. Buna göre, her birimiz farklı yöntemlerle ‘daha iyi’ ve ‘daha kolay’ öğrenebiliyoruz.

 

Görselliği baskın olanlar renkler, şekiller, haritalarla; işitselliği baskın olanlar dinleyerek, anlatarak, tartışarak; dokunsallığı baskın olanlar ise hareket ederek ve fiziksel temasla daha etkili ve kolay kavrayabiliyorlar. Öğrenme süreçlerinde bunların hepsi birlikte kullanıldığında ise ortaya “maksimum kavrama” çıkıyor.

 

Hâl-i hazırda okullarda verilen klâsik eğitim ise maalesef bu 3 algı kanalımızı yeterince tatmin etmiyor. Sözel anlatım sadece işitsel kanalımızı, şekiller ve akıllı tahtalar ise görsel kanalımızı kısmen uyarıyor.

 

Dost Koleji’nde Biz “Maksimum Öğrenme” İçin Ne Yapıyoruz?

 

Dost Koleji’nin tüm eğitim kadrosu, öğrenme stillerinin farklılığı konusunda özel eğitim almış, bu bilinçle öğretim sunmaktadır. Biz, her bir algı kanalını uyaran ve doyuran sistemlerle eğitim yapıyoruz.

 

Görsel Algılamayı güçlendirmek için akıllı tahta uygulamalarının yanı sıra, öğrencilerimizin zorlandıkları kritik bazı konuları 3 boyutlu sinemamızda izleterek, bazı konuları ise uzman ekibimizin hazırladıkları “Zihin Haritaları” (mind-maps) ile sunarız.

 

İşitsel Algılamayı güçlendirmek için öğrencilerimiz arasında tartışma etkinlikleri düzenler, daha zor anlaşılabilen konularda ise “birbirlerine anlatma” uygulamaları yaparız.

 

Dokunsal Algılamayı güçlendirmek için ise, okulumuza özel “Kinestetik Öğrenme Atölyesi”nde hareket ederek, uzanarak, engellerden atlayarak, fiziksel teması artırıcı etkinliklerle öğrenme sağlarız. Ayrıca laboratuvar çalışmaları ve zengin atölye uygulamalarıyla dokunsal algı kanalını aktive ederiz.

Dost Koleji