fbpx

Yönetim Kurulu Başkanı

 

Bir “Dost” Hikâyesi

 

 

İki kişinin çocukluk – gençlik hayalleri ile başlar Dost Koleji’nin hikâyesi. Hayal dünyalarında şekillenen, “dünya çapında bilim keşfedecek, sistem üretecek ve medeniyet taşıyacak” bir üniversite projesidir.

 

Sıradan değil, özel nitelikleri olan, mezunlarının da bu özel yetkinliklerle donanacakları üniversite, Türkiye’nin adının bilimle, öncü tasarımlarla ve sosyal çözüm önerileri ile anılmasının motoru olacaktır.

 

Bu ideal, elbette bir temel gerektirmektedir. Anaokuluna kadar uzanan sağlam temellere ve çok yönlü bir eğitim perspektifine dayanmalıdır. İşte Dost Koleji, bu idealin temeli olarak vücut bulmuştur. Şimdilik 4 yaş ile 14 yaş arasında bulunan öğrencilerine, geleceğin bilim, sistem, sanat ve medeniyet insanları olarak, büyük nitelikler kazandırmak iddiasındadır.

 

Dost Koleji’nde eğitim sisteminin tamamı, özgün bir bakış açısı ile düzenlenmiştir. Öğrencilerimize sağlamayı hedeflediğimiz 4 temel yetkinlik alanı vardır:

 

Birincisi, kendi sınıf düzeyinde edinmesi gereken akademik kazanımları, olabildiğince mantık tabanlı olarak sağlamak ve durumlarını sürekli ölçümlerle denetim altında tutmak.

 

İkincisi, yetişkinliğinde bir dünya vatandaşı olabilmesine zemin oluşturacak düzeyde İngilizce becerileri.

 

Üçüncüsü, akademik bilgi alanı ile de disiplinler arası ilişki kurularak zenginleştirilmiş, manevi duyarlılık ve değerler eğitimi.

 

Dördüncüsü ise, içsel olarak taşıdığı bireysel yeteneklerini işleyerek spor ve sanatta kendine özel potansiyelini açığa çıkarabilmesine olanaklar tanımak.

 

Geride bıraktığımız yıllarda, bu 4 temel alanla ilgili hedeflerimiz ete kemiğe büründüler, sadece temennilerden ibaret kalmadılar. Dost Koleji, her sınıf düzeyi için ayrı ayrı planlanmış olan Yapılandırılmış Değerler Eğitimi Programı (YADEP), Algılama Kanalları Aktivasyon Sistemi (AKA-SİS) ve Pedagojik Duyarlılık Uygulamaları ile ülkemizin öğretim kurumları arasında örnek alınan ve takip edilen bir kurum oldu. Aynı zamanda, gerek ulusal sınavlardaki akademik başarılarında, gerekse uluslararası GSE standartlarına göre ölçülen İngilizce becerilerinde her sene devam eden istikrarlı bir tablo ortaya koydu.

 

Bugün, Ankara’nın güzide semtleri olan Çukurambar ve Ümitköy’de yer alan iki kampüsümüzde, Ankara’nın dört bir yanından gelip okullarımızı tercih eden yüzlerce anaokulu, ilkokul ve ortaokul öğrencimiz ile, kuruluşundan bu yana büyük ölçüde birlikteliğimizi koruduğumuz, alanlarındaki uzmanlıkları defalarca kanıtlanmış güçlü bir akademik kadro ile, geleceğimize güvenli adımlarla yürüyoruz.

 

 

Muhammed Alpkent

 

Dost Koleji Eğitim Kurumları
Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü

 

 – Muhammed Alpkent Kimdir?
 

Gazi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünde lisans eğitimini, aynı üniversitenin Yönetim ve Organizasyon bilim dalında yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. Lisans bitirme konusu “hizmet kalitesi”, Yüksek Lisans tez konusu “kişilik ve liderlik” üzerinedir. Hacettepe Üniversitesi’ndeki doktora çalışması ise “proaktif kişilik, liderlik ve organizasyonel psikoloji” üzerinedir.

 

2002 yılından itibaren Türkiye içinde ve Avrupa’da kişilik, liderlik, proaktif davranış, iletişim ve öğrenme üzerine yüzlerce konferans vermiştir. Cumhurbaşkanlığı, TBMM, Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Bilkent Üniversitesi, ODTÜ, Hacettepe Üniversitesi gibi ülkemizin en saygın kurumlarında defalarca konferans vermiştir ve vermeye devam etmektedir.

 

İlki 2005 yılında olmak üzere, yetişkin eğitimi, kurumsal gelişim, psikolojik danışmanlık ve özel öğretim alanlarında üç şirket kurmuş ve yönetmiştir. Dost Koleji’nin yönetimini de kuruluşundan itibaren bizzat kendisi yürütmektedir.

 

Davranış, kişilik ve psikoloji üzerine “Zihin – Kalp Ekseninde Davranış Mühendisliği”, öğrenme ve başarı üzerine “Öğren – Yaşa – Anlat” isimli kitapları yayınlanmıştır. Kitapları ve makaleleri binlerce okura ulaşmıştır.

 

Evli ve iki çocuk babası olup, çocukları da birer Dost Koleji öğrencisi olarak çok yönlü ve yüksek nitelikli eğitim almaktadırlar.

 

 

 

Dost Koleji