Doçent inciler sınıfı toplama işlemini canlandırarak daha iyi anladı.